Events

Census 2020 - Kiểm Tra Dân Số 2020
Ngày kiểm tra dân số sẽ được thực hiện vào ngày 1 tháng 4 năm 2020. Xin quý vị vui lòng phổ biến thông tin này rộng rải cho tất cả đồng hương được rõ.

Lợi ích của cuộc khảo sát Kiểm Tra Dân Số:
-Kinh Doanh: Những thông số thu thập được sẽ là một tài liệu tham khảo cho các nhà kinh doanh biết khu vực nào đang được phát triển để lập kinh doanh một cách thành công hơn.
-Đồng hương: Nhiều dịch vụ cho những nhu cầu cần thiết của người dân sẽ được cung cấp cho những Cộng Đồng có nhiều dân số.
-Công việc: những ai muốn tham gia làm việc với tổ chức Kiểm Tra Dân Số sẽ có rất nhiều cơ hội để làm việc và cũng được trả lương trong thời gian này.

Phần đóng góp của quý vị sẽ giúp cho Cộng Đồng của chúng ta cũng như tiểu bang Arizona ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

The Census data will be collected beginning April 1st, 2020. Please distribute this information to everyone you know.

Benefits of the Census include:
-For Business: the data collected will help businesses make decisions such as where to open new stores, where to expand operations, and which products and services to offer.
-For Community: many essential services will be provided to the communities with a significant number of people.
-Jobs opportunity: those who would like to participate with the Census will have the opportunity to earn an income during this time working for the Census committee.

Your contribution can strengthen the community as well as the state of Arizona.
... See MoreSee Less

View on Facebook

You could be the next Miss Vietnam Arizona!!!
Don't miss out on the excitement!

Miss Vietnam Arizona is an opportunity like no other. You’ll learn about our Vietnamese culture, network within our community, gain poise, self-confidence, valuable communication skills. You’ll feel good about yourself and gain the competitive edge to succeed later in whatever field you may choose.

What are you waiting for? Apply Now
forms.gle/akhUULzPP8kCiSa58

Bạn có thể là Hoa Hậu Việt Nam Arizona 2020!! Đừng bỏ lỡ cơ hội!!!

Hoa Hậu Việt Nam Arizona là một cơ hội cho các bạn gái trẻ Việt Nam. Bạn sẽ được học hỏi về văn hóa Việt Nam, về thao tác đi đứng, học cách ứng xử thông minh, tham dự những chương trình xã hội trong cộng đồng của chúng ta, đạt được sự tự tin, kỹ năng giao tế, và là đại sứ của Cộng đồng chúng ta khi tham gia sự kiện với các Cộng đồng bạn. Bạn sẽ cảm thấy hãnh diện với chính mình cũng như sẽ có được lợi thế giúp bạn thành công sau này trong bất kỳ lĩnh vực nào bạn chọn.

Bạn còn chờ gì nữa? Hãy ghi danh tham gia cuộc thi ngay bây giờ!!!!
forms.gle/akhUULzPP8kCiSa58
... See MoreSee Less

View on Facebook

Kính gửi quý vị,

Địa chỉ buổi thuyết trình VCAF hôm nay là:
24th Street Conference Center
1841 N. 24th Street #10
Phoenix, AZ 85008

Lưu ý địa chỉ trên flyer không được chính xác. Hẹn gặp quý vị lúc 3 pm.
... See MoreSee Less

View on Facebook
View on Facebook