Events

Thư Mời Buổi Hội Thảo VCAF

Kính gởi:
• Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
• Quý hội đoàn, đoàn thể
• Quý đồng hương,
• Kính thưa toàn thể quý vị,

Như đa số quý vị cũng biết, VCAF (Vietnamese Community Assistance Foundation) là một tổ chức từ thiện được thành lập để hỗ trợ cho đồng hương đang gặp khó khăn. Trong mấy tháng qua, HĐĐH CĐNVQG/AZ đã phổ biến cho quý vị biết về tổ chức từ thiện này và những lợi ích có thể mang đến cho cộng đồng của chúng ta. Buổi hội thảo cuối cùng này sẽ trả lời những thắc mắc của quý vị cũng như cập nhật thêm chi tiết về tổ chức này. Đồng thời ban tổ chức cũng sẽ có thời gian để quý vị thảo luận về những ý kiến, nhận xét cũng như những dịch vụ quý vị muốn cộng đồng thực hiện trong tương lai. Xin quý vị dành một chút thời gian để tham dự buổi hội thảo:

Ngày/giờ: Ngày 8 tháng 12 năm 2019 lúc 3:00 p.m.
Địa điểm: 24th Street Conference Center 1841 North 24th St. Phoenix, AZ 85005

Chúng ta nên đoàn kết để phát triển cộng đồng. Với số tiền thu được từ tổ chức VCAF, chúng ta có thể tạo một cộng đồng vững mạnh hơn theo những yêu cầu phù hợp với đồng hương. CĐNVQG/AZ thuộc về tất cả mọi người, do đó, tất cả ý kiến và phát biểu của đồng hương đều có giá trị. Xin quý vị vui long tham dự buổi hội thảo và nêu lên những ý kiến để HĐĐH có thể chực hiện trong tương lai và duy trì sứ mệnh của CĐNVQGAZ.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Final VCAF Presentation Invitation

Dear:
• Venerable and religious leaders
• Leaders of all organizations
• Community members

As many of you have known, VCAF (Vietnamese Community Assistance Foundation) is a charitable organization created to help those who are facing difficult times. In the past few months, the Executive Board of the Vietnamese Community of Arizona had distributed information regarding this organization and the benefits it could provide to our community. This final presentation will answer any questions you may have as well as provide more details. Moreover, we will provide a timeslot for everyone to discuss ideas, comments, and services you may want us to execute in the near future. Please arrange some time to attend the presentation:

Date/time: December 8th, 2019 at 3:00 p.m.
Location: 24th Street Conference Center 1841 North 24th St. Phoenix, AZ 85005

We need to unite to develop our community. With the funds collected from VCAF, we can create a more powerful community suitable for our community members. This community belongs to everyone, therefore, all opinions of the community members are valuable. Please voice your opinions and suggestions during this forum so that we can continue to grow and preserve our community.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Candle Lighting Ceremony for Hong Kong

Dear:
• Venerable and religious leaders
• Leaders of organizations
• Members of the community

Hong Kong citizens and students are facing the loss of independence, facing incarceration, and life-threatening dangers. They are empty-handed with only the desire to uphold the freedom and democracy that the Chinese had gained control of from the United Kingdom when Britain handover Hong Kong to China in 1997.

Hong Kong people have helped more than 100,000 Vietnamese across the sea to seek freedom for 13 years. We cannot ignore the suffering of those who have helped us in times of need.

Since June until now, citizens and students marched the streets to fight for freedom. They shed blood as nearly 5000 people were brutally beaten and locked up in prison. The age ranged as young as 12 years to 83 years old with a number of lives being loss.

In the face of this suffering, the international media has compared this situation to possibly be the Second Tiananmen Square protest. The Vietnamese Community of Arizona, in collaboration with the Asian Pacific American Community and the Republican Party of Arizona, will hold a Candlelight Prayer Ceremony for Hong Kong and to also, share their misfortune in the face of China’s violation of Human Rights.

We, the Vietnamese Community of Arizona would like to invite everyone to arrange time to attend the Candlelight Prayer Ceremony for Hong Kong held:

• Date: December 7, 2019, from 1:30 pm to 3 pm
• Location: 11002 S. 48th St. Phoenix, AZ 85044

Sincerely,
President of the Board of Directors
Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Sẵng

President of the Executive Board
Dược Sĩ Nguyễn Đan Phượng
... See MoreSee Less

View on Facebook

Buổi Thắp Nến Cho Hồng Kông

Kính gởi:

Quí vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo
Quí Hội Đoàn/ Đoàn Thể
Quí Đồng Hương
Kính thưa qúi vị,

Người dân và sinh viên Hồng Kông đang đối mặt với sự mất còn về dân chủ, đối mặt với nhà tù và lâm nguy tính mạng. Họ là những người tay không, chỉ có ước vọng giữ vững tự do, dân chủ mà nhà Cầm Quyền Trung Cộng đã cam kết với Vương Quốc Anh khi Anh trao trả Hồng Kông cho Hoa Lục năm 1997.

Người Hồng Kông đã từng cưu mang hơn 100 ngàn người Việt Nam vượt biển tìm tự do trong 13 năm. Chúng ta không thể làm ngơ trước nỗi đau của người đã từng giúp chúng ta trong lúc nguy khốn.

Từ tháng 6 đến nay, từng đợt người dân, sinh viên đổ ra đường tranh đấu cho tự do, họ đã đổ máu, gần 5000 người bị đánh đập tàn nhẫn, bị nhốt vào tù. Người trẻ nhất chỉ ở tuổi 12 và người lớn nhất đã 83 tuổi, có người thiệt mạng.

Trước nỗi đau mà truyền thông quốc tế so sánh như Thiên An Môn thứ hai, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona phối hợp cùng Hội Đồng Á Châu Thái Bình Dương đảng Cộng Hoà Arizona sẽ Tổ Chức Buổi Thấp Nến để Cầu Nguyện cho người Hồng Kông và cũng để chia sẻ nổi bất hạnh của họ trước thảm hoạ Đàn Áp Nhân Quyền từ Trung Cộng.

Chúng tôi, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona xin trân trọng kính mời toàn thể qúi vị thu xếp thời gian tham dự Buổi Thắp Nến cho Hồng Kông được tổ chức:

Ngày: 7 tháng 12 năm 2019, từ 1:30 đến 3 giờ chiều
Điạ điểm: 11002 S. 48th St, Phoenix, AZ 85044

Sự hiện diện của quí vị là biểu hiện của tinh thần Con Ngựa Đau Cả Tàu Không Ăn Cỏ

Và cũng để đền ơn sự cưu mang mà người Hồng Kông dành cho 100 ngànđồng bào trong 13 năm khi chúng ta vượt biển lánh nạn Cộng Sản.

Trân trọng kính mời,

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Sẵng

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
Dược Sĩ Nguyễn Đan Phượng
... See MoreSee Less

View on Facebook
View on Facebook